Välkommen som medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb (GAK)

Medlemskapet gäller för ett kalenderår. Vi har nyligen ändrat till detta från att förut ha haft från

datum till datum. När betalning inkommit erhålls ett medlemsbevis med medlemsnummer och

lösenord till Aurora.

Aktuella medlemsavgifter:

Fyll i ansökningsformuläret HÄR.

Skicka sedan in betalningen till plusgiro 47703-4 och ange namn, e-post och/eller telnr samt

födelseår om du löst “Ungdom”.

Som medlem i GAK erhåller du:

Övrigt: