Kontakt med Göteborgs Astronomiska Klubb, GAK

Styrelsen består av:

OBS, ta bort "-snabel-a-" från mailadressen om ni klickar på länken för att skicka mail via erat mailprogram. Detta för att försöka minska på spam-mailen.

Namn

Befattning

Kontaktuppgifter

Robert Khashan

Ordförande

E-post

Johan Sandqvist

Sekreterare

Claes Göran Carlsson

Vice ordförande

Johan Linnér

Kassör

E-post (för t. ex. medlemskap)

Göran Kajler

Observatorieföreståndare

E-post

Ingemar Ewaldz

Ledamot

Christian Vestergaard

Ledamot

Christer Brattås

Ledamot

Sven-Göran Lätt

Suppleant

Elsa Dejby

Suppleant

 

Övriga kontaktuppgifter

E-post till redaktionen för Aurora.

E-post till webbredaktören.